Xử lý các biến chứng sớm và trễ trên implant

Thất bại trong điều trị implant nha khoa ngày càng hiếm gặp, tuy nhiên khi xảy ra đó thường là tình huống gây khó khăn cho bệnh nhân. Các lựa chọn điều trị implant ngày nay ngày càng phức tạp, do đó điều quan trọng là phải khám tổng quát bệnh nhân và lựa chọn  phương pháp điều trị thích hợp cho từng trường hợp lâm sàng của bệnh nhân.

Xử lý các biến chứng cần kế hoạch chi tiết với các phân tích rủi ro kỹ lưỡng, để xác định các bước điều trị phù hợp. Cũng tương tự, các mong đợi của bệnh nhân cũng nên được hiểu rõ ngay từ đầu trước khi điều trị.

Kinh nghiệm lâm sàng trong nhiều năm qua cho thấy điều trị bổ sung với phương pháp quang động học (photodynamic) giúp giảm đáng kể các xáo trộn lành thương và cải thiện tốt kết quả điều trị nhiễm trùng quanh implant

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Tiến sĩ, Bác sĩ  Jörg Neugebauer

Gimmenhausen 5 , 86934 Reichling, Đức

Học vấn :

  •  10/1984 – 12/1989 Sinh viên nha khoa ĐH Heidelberg, CHLB Đức
  • 10/1989 – 04/1991 Sinh viên trưòng luật ĐH Heidelberg, CHLB Đức
  • 12/1989 Tốt nghiệp trường Nha, Heidelberg, Germany
  • 01/ 1991 Tiến sĩ nha khoa
  • 08/2001 – 07/2004 Làm việc tại ĐH Cologne, Khoa Sọ-Hàm Mặt và Phẫu thuật thẩm mỹ

Học chương trình nội trú chuyên ngành Phẫu thuật miệng ĐH Cologne – Khoa Sọ-Hàm Mặt và Phẫu thuật thẩm mỹ

  • 09/2004 Chứng nhận về đào tạo chuyên sâu ngành Phẫu thuật miệng
  • 01/2005 Chuyên viên tư vấn liên chuyên khoa – Khoa Ngoại trú chuyên ngành Phẫu thuật miệng và Implant ĐH Cologne
  • 08/10 Thực hành implant tại nha khoa tư nhân Dres Bayer & Kistler, Landsberg/Lech và là giáo sư bán thời gian tại ĐH Cologne