KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT TRONG 2 NGÀY HỘI NGHỊ

Đơn vị tổ chức:

Đơn vị đồng hành:

SỰ KIỆN

BÁO CÁO VIÊN

Prof. Dr. Alessandro Pozzi

Prof Dr. Jürgen Wahlmann

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Kim cương

BẠCH KIM

VÀNG

BẠC

ĐỊA ĐIỂM TỐ CHỨC