KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT TRONG 2 NGÀY HỘI NGHỊ

Đơn vị tổ chức:


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hsdi/domains/hsdi2019.implanthcm.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Đơn vị đồng hành:


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hsdi/domains/hsdi2019.implanthcm.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

SỰ KIỆN

BÁO CÁO VIÊN


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hsdi/domains/hsdi2019.implanthcm.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Prof. Dr. Alessandro Pozzi

Prof Dr. Jürgen Wahlmann


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hsdi/domains/hsdi2019.implanthcm.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Kim cương

BẠCH KIM

VÀNG

BẠC