Phục vụ cộng đồng – trách nhiệm của người hành nghề RHM

Trong các bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp của BS RHM luôn có một chương giành cho quan hệ giữa bác sĩ và cộng đồng xã hội. Từ năm 1981, su khi tham gia chuyến công tác đầu tiên với BS Trần Thiên Lộc tại Xã Diên khánh, Nha Trang, song song với việc giảng dạy tại Bộ môn Tia X , Khoa Răng Mặt Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, tôi đã thường xuyên tham gia công việc phụng sự cộng đồng cùng với các đồng nghiệp và sinh viên. Chúng tôi chăm sóc răng miệng cho các cộng đồng còn nhiều khó khăn ở vùng sâu vùng xa, nơi mà người dân khó tiếp cận với các cơ sở điều trị răng miệng. Do đó, từng bước chúng tôi đã xây dựng đội nha lưu động của Khoa RHM và Hội RHM ngày càng được trang bị đây đủ hơn và được các bác sĩ thuộc nhiều thế hệ tham gia nhiêu hơn bên cạnh các sinh viên. Ngoài việc cung cấp những loại hình điều trị nhổ răng và phục hồi từ đơn giản đến cao cấp, một nội dung không thể thiếu của các đợt công tác nha lưu động là giáo dục sức khỏe răng miệng để người dân và nhất là trẻ em biết tự chăm sóc răng miệng. Theo tôi phục vụ cộng đồng không chỉ giúp cho người dân mà còn mang lại niềm vui cho người hành nghề, giúp xây dựng ý thức hướng về cộng đồng và tinh thần làm việc theo ê kíp. Cuối cùng, những việc làm này sẽ góp phần nâng cao uy tín của ngành nghề chúng ta sẽ trong mắt người bệnh nhân và xã hội.

`

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

Bác sĩ Lương Văn Tô My

1971 : Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

1981 đến nay : là giảng viên Bộ môn Tia X.

1997-1998 : học Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Tokyo Medical and Dental University vào năm 1997- 1998.

1995-2015 : Ông là Trưởng Bộ môn Tia X.

Hiện nay BS Tô My là Phó chủ tịch Hội RHM TP. HCM và phụ trách tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện của sinh viên khoa RHM và Hội RHM.