Những vấn đề thường vướng mắc trong hành nghề RHM tại Tp.HCM

Theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành liên quan, khi hành nghề răng hàm mặt các bác sĩ cần phải tuân thủ quy định về người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám, bác sĩ tham gia vào việc khám chữa bệnh phải tuân thủ quy định khi thành lập một cơ sở khám chữa bệnh về răng hàm mặt, tuân thủ quy định về các kỹ thuật sẽ thực hiện trên người bệnh, về hồ sơ bệnh án và lưu trữ thông tin, tuân thủ quy định về hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, về chẩn đoán hình ảnh…Trong khi đó, mô hình hoạt động của các phòng khám nói chung và chuyên khoa răng hàm mặt nói riêng cũng khá đa dạng, có cơ sở là cơ sở cá thể do bác sĩ răng hàm mặt trực tiếp phụ trách, cũng có mô hình doanh nghiệp, rất nhiều bác sĩ và nhân viên hoạt động, trong đó, bác sĩ răng hàm mặt chỉ là người phụ trách chuyên môn, không phải là người điều hành doanh nghiệp. Những vấn đề này, các bác sĩ khi hành nghề khám chữa bệnh thường ít chú ý, sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của của phòng khám, ảnh hưởng đến an toàn cho người bệnh và an toàn cho nhân viên y tế

Bài trình bày nêu ra những vấn đề vướng mắc các cơ sở thường gặp và cách giải quyết vấn đề thế nào để đảm bảo được việc tuân thủ của cơ sở, của bác sĩ và nhân viên y tế trong quá trình hành nghề.

`

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

BS Nguyễn Ngọc Duy tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, năm 1987, chuyên khoa I Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, năm 2006, chuyên khoa II  Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, năm 2012. BS Nguyễn Ngọc Duy công tác ở Sở Y tế từ năm 1993 đến nay, là trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tế từ năm 2002, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp từ năm 2006 và hiện là trưởng phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.