Chọn lựa phục hình trên Implant – Giải pháp cho thành công

Ngày  nay phục hình trên implant đã được chuyên biệt và là chuyên ngành nha rộng  trong  điều trị phục hồi vùng miệng cho  cộng đồng. Phục hình  implant phát triển  không ngừng do sự tiến nhanh của khoa học sinh vật liệu, kỹ thuật labo – lâm sàng và  sự phát triển công nghệ. Điều này tạo ra nhiều cơ hội những cũng dặt ra những thách thức cho các nhà lâm sàng trong quyết định chọn phương thức   điều trị. Chọn lựa một phục hình tốt nhất  không chỉ là điều trị xâm lấn tối thiểu,  có độ lưu giữ tốt với chức năng và thẩm mỹ mà còn bao gồm cả chi phí thích hợp là điều không dễ dàng trong những hầu hết  trường hợp phức tạp. Bài báo cáo này trình bày giải pháp chọn lựa những phương pháp và kỹ thuật phục hình implant  trong những tình huống lâm sàng nhằm đạt được những điều trị thích hợp  để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Tiến sĩ, Bác sĩ Đoàn Minh Trí

– Tốt nghiệp  Bác sĩ  Răng hàm mặt Khoa Răng Hàm Mặt ĐHYD TPHCM

– Tốt nghiệp  Bác sĩ Nội trú  Bộ môn Phục hình  Khoa Răng Hàm Mặt ĐHYD TPHCM

– Tốt nghiệp Thạc sĩ Phục hình Hàm Mặt – Đại học Mahidol -Thailand.

– Tốt nghiệp Thạc sĩ  Lâm sàng Implant Nha Khoa tại Đại học California Los Angeles (UCLA) Hoa Kỳ..

– Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Mahidol-Thailand (nghiên cứu lĩnh vực gene trong chẩn đoán sớm bệnh lý sau khi cắm implant và thực hiện phục hình trên implant)

Lĩnh vực chuyên môn: Phục hình và implant, Phục hình Hàm mặt, Implant nha khoa và Sinh học phân tử.

Đã tham gia trình bày và là báo cáo viên chính các đề tài Implant, Phục hình, tại các Hội nghị khoa học trong và ngoài nước.

Hiện tại:

* Giảng viên chính, Phụ trách Bộ môn Phục hình, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược -TP Hồ Chí Minh.

Thành viện Hội đồng Hàn Lâm Phục hình Châu Á (AAP), Hội viên Hội Nha sĩ danh dự Quốc tế (ICD, Uỷ viên BCH Hội Implant Nha khoa TP Hồ Chí Minh (HSDI).