Coming SOON – Kỹ thuật đặt implant tức thì tại nhiều vị trí khác nhau với implant Straumann BLX

COMING SOON

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Bs Christopher Ho là bác sĩ chuyên phục hình, nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa tại Đại học Sydney.

Ông đã hoàn thành chương trình sau đại học với bằng Diploma về Cấy ghép nha khoa lâm sàng tại Đại học Sydney, và bằng Thạc sĩ loại xuất sắc về Phục hình nha khoa lâm sàng tại Đại học London. Sau đó ông hoàn tất bằng Tiến sĩ về Phục hình lâm sàng tại Đại học Sydney và là Học giả của Viện đào tạo Piere Fauchard. Ông là thành viên chuyên gia của Hội bác sĩ phục hình hoàng gia Australia và là Học giả của Hội nha sĩ Hoa Kỳ.
BS Ho tham gia báo cáo ở nhiều nơi, ở trong nước lẫn quốc tế, về nha khoa thẩm mỹ và nha khoa cấy ghép. Ông tham gia xây dựng chương trình đào tạo Diploma về implant và phục hình tại Đại học Sydney.

Ông là thành viên bộ môn của Viện Đào tạo nha khoa toàn cầu, Viện Nha khoa ưu tú, và là giảng viên thỉnh giảng của Đại học Kings London, Anh.

Ông là tác giả của nhiều bài báo, và là biên tập của sách “Các thủ thuật thực hành trong nha khoa thẩm mỹ” và sắp tới là sách “Các thủ thuật thực hành trong nha khoa cấy ghép” của nhà xuất bản Wiley-Blackwell.