Điều trị nội nha lại – một số kinh nghiệm lâm sàng

Điều trị nội nha lại liên quan đến những bệnh lý phát sinh sau điều trị tủy đã trở thành yếu tố quan trọng trong thực hành nội nha hằng ngày. Điều trị nội nha lại nên tuân theo các nguyên tắc cơ bản của điều trị nội nha lần đầu bao gồm: chẩn đoán chính xác, nguyên tắc vô trùng trong làm sạch và tạo hình ống tủy, khử khuẩn hệ thống ống tủy hiệu quả, trám bít ống tủy và tái tạo thân răng khít sát ngừa tái nhiễm khuẩn. Tuy vậy, điều trị nội nha lại có những phương thức điều trị khác với điều trị nội nha lần đầu. Mục đích của bài viết này là giới thiệu những kinh nghiệm lâm sàng về tạo hình và trám bít ống tủy trong điều trị tủy lại.

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Bác sỹ, Thạc sỹ Nguyễn Tấn Hưng

1986- 1992: tốt nghiệp bác sỹ Răng Hàm Mặt tại khoa Răng Hàm Mặt, đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh;

2004 – 2006: tốt nghiệp thạc sỹ y học tại khoa Răng Hàm Mặt, đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh;

Học vị cao nhất: BS Chuyên khoa II;        Năm, nước nhận học vị: 2016/ Việt Nam

Chức vụ: Trưởng khoa Chữa Răng – Nội Nha; Phó giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp Hồ Chí Minh.

Đơn vị công tác: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Tp Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm lâm sàng: Bác sỹ có 20 năm kinh nghiệm trong điều trị nội nha tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Tp Hồ Chí Minh.

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  2. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Y Dược TP. HCM

Ngành học: Răng Hàm Mặt

Nước đào tạo: Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp: 1992

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ – Chuyên ngành răng hàm mặt Năm cấp bằng: 2006

Nơi học: Đại học Y Dược TP. HCM

Ngành học: Răng Hàm mặt

Tên luận văn: Phát hiện và tạo dạng ống tủy ngoài gần thứ hai trên răng cối lớn thứ nhất hàm trên

  • Bác sỹ chuyên khoa II chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Đại học Y dược và Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, bệnh viện răng hàm mặt trung ương Tp Hồ Chí Minh.

Tên luận án: Phát hiện và tạo dạng ống tủy ngoài gần thứ hai trên răng cối lớn thứ nhất hàm trên dưới kính hiển vi.

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu -Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đánh giá kết quả điều trị nội nha sau 2 năm tại khoa Chữa răng – nội nha, Viện răng hàm mặt Việt Nam.

1994 – 1996

Cơ sở

Chủ nhiệm

2

Tình hình chấn thương răng tại bệnh viện Răng hàm mặt TW Tp HCM

1996 – 2008

Cơ sở

Chủ nhiệm

3

Phát hiện và tạo dạng ống tủy ngoài gần thứ hai trên răng cối lớn thứ nhất hàm trên – Nghiên cứu mô phỏng lâm sàng.

2004 – 2006

Cơ sở

Chủ nhiệm

4

Phát hiện và tạo dạng ống tủy ngoài gần thứ hai trên răng cối lớn thứ nhất hàm trên dưới kính hiển vi – Nghiên cứu lâm sàng.

2013 – 2015

Cơ sở

Chủ nhiệm