Kỹ thuật cọc lều trong Ghép xương tăng thể tích sống hàm

Thiếu thể tích xương sau mất răng là vấn đề thử thách trên lâm sàng. Nhiều phương pháp tăng thể tích xương trước hay cùng thời điểm với đặt implant hay được sử dụng như nong chẻ xương, kéo dãn xương, ghép xương khối và tái tạo xương có hướng dẫn (GBR). Kỹ thuật cọc lều là một phương pháp GBR cải tiến, trong đó sử dụng vít cọc lều đóng vai trò tạo và giữ khoảng nhằm tăng thể tích xương trước khi thực hiện cấy implant. Nội dung bài trình bày giới thiệu nguyên lý, cơ sở; phân tích các khía cạnh áp dụng lâm sàng của kỹ thuật cọc lều và đánh giá hiệu quả lâm sàng qua bằng chứng y văn. Từ đó, đưa ra cái nhìn tổng thể về một kỹ thuật khá đơn giản, có tỉ lệ thành công cao, có thể áp dụng cho hầu hết các trường hợp thiếu kích thước xương.

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

Bác sĩ Đoàn Lâm Tú

  • Tốt nghiệp bác sĩ răng hàm mặt tại Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược TP.HCM năm 2016.
  • Từ năm 2016 đến năm 2019: là bác sĩ nội trú tại bộ môn Cấy ghép nha khoa, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Chuyên sâu: phẫu thuật trong miệng, implant nha khoa, phẫu thuật tạo hình nha chu.
  • Giải thưởng Grant Travel và diễn giả báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế The 2nd International Seminar on Clinical and Dental Research (ISCaRD) tổ chức tại Jakarta, Indonesia năm 2019.