Tính chuyên nghiệp trong hành nghề

Trong thời gian gần đây, một khái niệm mới trong hành nghề Y nói chung và Răng Hàm Mặt nói riêng được giới y tế và toàn xã hội quan tâm, đó là tính chuyên nghiệp. Tính chuyên nghiệp là gì, đòi hỏi ở người hành nghề những đức tính gì, những năng lực gì và phải được thể hiện như thế nào. Cho đến nay những điều này còn chưa có sự xác định rõ ràng và vẫn là đề tài tranh luận trong các hội nghề nghiệp trên toàn thế giới. Tuy vậy, tính chuyên nghiệp đã được đưa vào các chương trình đào tạo và được xem ở một số nước là như một trong các tiêu chí chính để đánh giá người hành nghề trong việc cấp mới hay tái cấp chứng chỉ hành nghề. Vấn đề khó nhất vẫn là làm sao đánh giá tính chuyên nghiệp khi đó là một năng lực thứ cấp (second-order competency) chỉ thể hiện lồng ghép vào các kỹ năng thực hành khác.

Bài này trình bày nêu một số gợi ý để chúng ta cùng nhau suy nghĩ tại sao ngành Răng Hàm Mặt cần tính chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp trong Răng Hàm Mặt được thể hiện như thế nào và đang đứng trước những thử thách gì khi hiện nay ngành chúng ta đang đi vào con đường kinh doanh nha khoa   

`

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ tên : BS Huỳnh Anh Lan

Tốt nghiệp Nha Y sĩ quốc gia, Đại học Nha Y khoa Saigon, năm 1974, Sơ bộ chuyên khoa Giải phẫu bệnh, Khoa Y Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, năm 1982, Chuyên khoa 1 Bệnh lý miệng, Khoa Răng Hàm Mặt, năm 1986 và CK II Răng Hàm mặt, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, năm 1995. BS Anh Lan giảng dạy tại Khoa Răng Hàm Mặt, ĐH Y Dược từ năm 1975, là giảng viên chính và trưởng bộ môn Bệnh học miệng từ năm 1985 đến 2009, Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, từ 1989 đến 2009, kiêm Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh từ 2002-2009.

Hiện nay BS Anh Lan là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Y học TP HCM, Phó Chủ tích Hội RHM TP HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Hội Y học Việt Nam và Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, thành viên của Hội Nha sĩ danh dự quốc tế (International College of Dentists).  Vì những đóng góp cho giáo dục nha khoa tại Việt Nam bà được tặng băng khen Nhà Giáo Ưu tú, năm 1998