Mặt dán sứ – “Nghệ thuật” qua góc nhìn khoa học vật liệu và kỹ thuật

Điều trị nha khoa vùng thẩm mỹ luôn mang đến những thách thức nhất định và hiện đang là một trong những chủ đề được quan tâm và “mổ sẻ” nhiều nhất, từ phục hồi trực tiếp với Composite resin; đến phục hình gián tiếp, Veneer – Mặt dán sứ. Kỹ thuật viên nha khoa; do đó, từ chỉ thực hiện wax-up hỗ trợ việc trám răng trực tiếp trên lâm sàng đến đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của điều trị Mặt dán sứ trên phương diện kỹ thuật – thẩm mỹ. Bài báo cáo; qua góc nhìn khoa học vật liệu và kỹ thuật, mục đích giới thiệu đến cả Kỹ thuật viên nha khoa và Nha sĩ những quan điểm điều trị và kỹ thuật thực hiện Veneer -Mặt dán sứ dựa trên khoa học thực chứng, với mong muốn phần nào giải đáp những hoài nghi trong việc lựa chọn phương pháp và vật liệu sử dụng trong thế giới ngày càng đa dạng.

`

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thạc sĩ Bác sĩ PHAN HOÀNG HẢI

Ngày sinh: 20/07/1989

Chức danh khoa học: Thạc sĩ, Bác sĩ

Hiện tại

Giám đốc điều hành công ty TNHH Pegadent

Quá trình đào tạo

2007-2013 Bác sĩ Răng Hàm Mặt, khoa Răng Hàm Mặt, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

2015-2017 chương tr.nh sau đại học: thạc sĩ khoa học (chuyên ngành phục hình hàm mặt), khoa Nha, đại học Mahidol, Thái lan

Kinh Nghiệm công tác và thành tích khoa học

2014-2015 Trợ giảng lâm sàng bộ môn Phục h.nh Răng, khoa Răng Hàm Mặt, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

2017 Giải nhất báo cáo Poster hội nghị thường niên hội phục hình răng Malaysia

2017 Giải nh. báo cáo Poster hội nghị khoa học hội implant thành phố Hồ Chí Minh

2018 Giải nh. báo cáo nghiên cứu khoa học, khoa Nha, đại học Mahidol, Thái Lan

1.2018 – 3.2019 Bác sĩ điều trị khu điều trị nha khoa chất lượng cao và bác sĩ hướng dẫn lâm sàng bộ môn Phục H.nh Răng, giảng viên thỉnh giảng bộ môn Kỹ thuật Phục h.nh Răng, khoa Răng Hàm Mặt, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

10.2018 Giải thưởng danh dự “Dean’s list” cho học viên sau đại học năm học 2017, đại học Mahidol, Thái Lan.

Báo cáo viên tại các hội nghị:

  1. Hội nghị AAP (Asian Association of Prosthodontics): Bangkok Thailand –2016, và Kuala Lumpur Malaysia – 2018
  2. Hội thảo phục h.nh hàm mặt bệnh viện tỉnh Korat, Thailand, 2015 và 2016
  3. Hội nghị khoa học kĩ thuật Răng Hàm Mặt tháng 4, khoa Răng Hàm Mặt,đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ 2016 – 2019
  4. Hội nghị MAP (Malaysian Association of Prosthodontics), Kuala Lumpur, Malaysia, 2017

Học bổng

IDCMR (2015 – 2017)

Công bố khoa học

  1. Hai H Phan, Chotprasert N, Shakya P, Srithavaj T. Prevention of periimplant skin inflammation using an acrylic resin housing with a tunnel design for an implant-retained auricular prosthesis. J Prosthet Dent 2017;118:437-441.
  2. Phan Hoang H, Janebodin K, Charoonpatrapong K, Tanveer W, Sipiyaruk K, Chotprasert N. Factors affecting dimensions of the 3D ocular prosthesis in patients rehabilitated at Mahidol University. M Dent J 2018; 38: 57-64
  3. Phan H, Chotprasert N, Janebodin K, Charoonpatrapong K, Srithavaj T. OSC20: Factors Affecting Dimensions of the 3D Ocular Prosthesis in Patients Rehabilitated at Mahidol University. J Indian Prosthodont Soc. 2018 Oct;18(Suppl 1):S15.